lunes, 20 de octubre de 2008

Musica

´´´´´´´´´´´´´o¶o$øøø´
´´´´´´´´´´´´´$ø¢¶oø¶7´Q ONDA
´´´´´´´´´´´´ø¶øø¶¢oº7´
´´´´´´´´´´´´7ø77o$´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶´POS NADA
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´
´´´´´´´´´´´´´´$ø¶¶´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´
´´´´´´´´´´´´´´¶øø¶´MAS PASO
´´´´´´´´´´´´´´¶¢¶¶´
´´´´´´´´´´´´´´¶¢$¶´
´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´
´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´RAPIDO
´´´´´´´´´´´´´ø¶o¶¶¢´
´ø¶¶¶¶´´´´´´´ø¶7¶¶$´
´¶¶$¶¶´´´´´´´$¶o¶$$´PERO DEJAME
´¶¶øø¶´´´´´´´ø¶ø¶¶¶´
´¶¶øø¶¶´´´´´´¢$¢¶¶ø´
´ø¶$ø$¶¢´´´´´$¶oø¶¶´
´1¶¶øø¶¶o´´´´oøo¶¶¶´´´´´´$¶¶¶ø´DECIRTE
´´¶¶øøø¶¶¶¶¶¶$øo$ø¶´´´´´ø¶7´ø¶´
´´´¶¶ø$¶´¢¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´ QUE TU
´´´ø¶$$¶´´´´´ø$o¶$¶´´´´¶¶o´´¶o´
´´´´¶¶$¶¶´´´´¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶´
´´´´´¶¶$¶o´´´1777177¢o1´´´´¶o´IMAGEN ESTA
´´´´´´¶ø¶¶´´77´´o´´´´´´´´´¶¶´
´´´´´´¶ø$¶$1¶¶¶¶¶¶¶¶71´´´¶¶´
´´´´´´¶øø¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶¶´
´´´´´1¶øø¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶o´CHIDA BUENO
´´´´7¶¶ø$¶´´oøøø¶¶¶¶´´´7´¶o´
´´´o¶¶øø¶¶´´øø´´´´´´´´1ø$¶¶o´
´´1¶¶øø¶¶o´1¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´¶ø¶¶´PS NADA MAS
´´¶¶øøø¶ø´´´´´´´$$¶¶´´´´´´´´¶¶´
´ø¶$øø$¶´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¶ø´
´¶¶øøø$¶´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¶¶´
´¶¶øøøø¶ø´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¶´PASA
´¶¶øøøø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶´
´¶¶øøøøøøøøø$$$ø$$$ø$øø¶¶¶ø´´´¶
´ø¶¶øøøøøøø$$¢ø$¶1¶$$¶ø¶1$¶¶7$¶´SIEMPRE
´´ø¶¶¶$øøøø$øø¶¢¶oø$$$ø$o¶¶¶¶´
´´´´$¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´POR MI METROFLOG
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶__¶¶¶
_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_¶
_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶
_¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶


…………...../´¯/)………(\¯`\
…………..../….//………….\\….\
………..../….//……………..\\….\
…../´¯/…./´¯\………../¯`\….\¯`\
.././…/…./…./.|_……_|.\….\….\…\.\
★**CaRtEl **** De ***** SaNtA **★
..(….(…./.)..)..(......(.\….)….)….).)
.\…………….\/…/…......\…\/…………../
!”•**♣CAR_TELDSANTA♣**………___/
..\…………….. /…….....\………………/
….\…………..(…………....)…………../╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ║hola..!!♥
╚═══╝

♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫ linda pik!!!
║ (●) ║
╚═══╝

♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ║grax x xtu firma
╚═══╝

♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫ bueno me voy ok
║ (●) ║
╚═══╝

♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ║cuidate bye..!!
╚═══╝

♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫ t espro x mi metro ok
║ (●) ║
╚═══╝

♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ║:::-by3-:::
╚═══╝(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,____$$`$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶
¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶
¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶´´¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶


_______________6______________
______________666_____________
_____________66666____________
____________6666666___________
_____________66666____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______6_______666_______6_____
_____666______666______666____
____66666666666666666666666___
____66666666666666666666666___
_____666______666______666____
______6_______666_______6_____
____________6666666___________
___________666666666__________
____________6666666___________
______________666_____________
_______________6______________


jueves, 16 de octubre de 2008

Calaveras

_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤_
___¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤_
__¤¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶¤_
_¤¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¤_
_¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤_
_¤¶__¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤__¶¤_
_¤¶_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤_____¶¤_
_¤¶_______¤¶¶¶¶¶¶¶¤_______¶¤_
__¤¶__________¶¶_________¶¤_
___¤¶¶________¶¶________¶¶¤_
____¤¶¶¶¶¶¶¤______¤¶¶¶¶¶¶¤_
_¤¶¶¤¤¶¶¶¤_________¤¶¶¶¶¤¤¶¶¤_
___¤¶¶¶¶__¶¶¶*¶*¶¶¶__¶¶¶¶¤_
__________¤¶¶¶¶¶¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¤¤¤¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤__
___________¤¶¶¶¶¶¤_
___________¤¶¶¶¶¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
_____________¤¶¤_
____¤________¤¶¤________¤
___¤¶¤_______¤¶¤_______¤¶¤
__¤¶¶¶¤______¤¶¤______¤¶¶¶¤
_¤¶¶¤¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤¤¶¶¤
__¤¶¶¶¤______¤¶¤______¤¶¶¶¤
___¤¶¤_______¤¶¤_______¤¶¤
____¤________¤¶¤________¤
_____________¤¶¤
___________¤¶¶¤¶¶¤
____________¤¶¤¶¤
_____________¤¶¤´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´
´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´
´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶"
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶
´´´´´´´´´ssssss
´´´´´´´´´ssLsss
´´´´´´´´´´ssOsss
´´´´´´´´´´´ssRsss
´´´´´´´´´´´sssDss
´´´´´´´´´´´´ssssss
´´´´´´´´´´´´ssssss
´´´´´´´´´´´ssVsss
´´´´´´´´´´ssOsss
´´´´´´´´´ssLsss
´´´´´´´´ssDsss
´´´´´´´´ssEsss
´´´´´´´´´ssMsss
´´´´´´´´´´ssOsss
´´´´´´´´´´´ssRsss
´´´´´´´´´´´´ssTsss
´´´´´´´´´´´´ssssss
´´´´´´´´´´´sssssss
´´´´´´´´´´sssssssss
´´´´´´´´´´sssssssss
´´´´´´´´´´ssOsssOss
´´´´´´´´´´sss|s|sss
´´´´´´´´´´´´ssssss
´´´´´´´´´´´´´´/\


´´´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´
´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´
´´´´´´´$$s´´´´´´´´´´´´´´´´´´s$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´³$$$$´¶¶¶¶¶¶¶¶´$$$$³´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´³$$$$´¶¶¶¶¶¶´$$$$³´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶´$$$$$´¶¶¶¶´$$$$$´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶´$$$´¶¶¶¶¶¶´$$$´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´
´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´
´´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´´´
´´´¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´


´´´´´´´´´´´OoOoOoOoOoOoO´´
´´´´´´´´oO´´´´´´´´´´´´´´oO´´?
´´´´´´Oo´´´´´´´´´´´´´´´´´´Oo´´
´´´´´o´´´´´´´´´´´´´oOoOoO´´O´´?
´´´´O´´´´´´´´´´´´OoOoOoOoO´´o´´
´´´´o´´´´´´´´´´´´OoOoOoOoOo´O´´?
´´´´O´´oOoOoO´´´oOoOoOoOoOo´o´´
´´´´o´´oOoOoOo´´´oOoOoOoOoO´O´´?
´´´´ Oo´oOoOoOo´´oOoOoOoO´´Oo´´
´´´´´O´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o´´?
´´´´´´o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´O´´
´´´´´´´´oO´´´´´´´´´´´´´´oO´´?
´´´´´´´´Oo´´´´´´´´´´´´´´´Oo´´
´´´´´´´oO´´´´´´´´´´´´`´´´´ Oo?
´´´´´´OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo

_____________$$$
___________$$$
________$$$___$
______$$$______$
____$$$_________$
___$$$___________$
__$____________$____________$
_$____________$____________$
_$___________$$___________$
_$_________$_$_$_________$
_$______$___$___$______$
_$$$___$___$$$
_$_$$$$$_o$
_$__$$$$$__$
__$__$’$$$$__o$
__’$o__$__$’$$’$__$_____o$
____$o$____$__’$’$’$’__$_____$___o$
_____$o$__$____$___$___$_____$__o$
______’$O$____$____$___$ ____o$
_________’$o$___$___$___$___o$
___________’$o$o$o$o$o$o$o$o$’
______________’$$$. .
..###' '###,.
'####; .ooooo. ;####'
'##, .o8P"""""Y8o. ,##'
'##, 88' '88 ,##'
'##8' '8##'
'#8 ,o. .o, 8#'
8 8 888; :888 8 8
8P '88' '88' Y8
P 8 'Y
b 888 d
`8b d8`
88'"88888"'88
8 `"""""""` 8
`8ooooooo8`
,##' '##,
,##' '##,
,##' '##,
.#####, ,#####.
`##' '##`´´´´´ssssssssssss
´´´ssssss´´´´ssssss
´´sssss´´´´´´´´sssss
´´´sss´´´´´´´´´´ssssss
´´´sssss´´´´´´´´´ssssss
´´´´¶¶¶*¶¶´´´´´´´´ssssss
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶)´´´´´s¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´´//´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶´//´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶)´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´s¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´sss¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´ssss¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´sssss¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´ssssss´¶¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´ssssss´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´ssssss´´´´´¶´¶´¶´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´ssssss´´´´´´ssssss
´´´´´´´´´´´´´´ssssss´´´´ssssss
´´´´´´´´´´´´´´´ssssss´sssssss
´´´´´´´´´´´´´´´´´ssssssssss
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ssssss

Varios

LA VIDA ES ASI!#####!
____________!#####!
______________¡#¡
___________!######¡
_________!##########!
_______!#############!
._____(###############)
.______!##############!
.______!#############!
.______!######Q#######!
.______!######U#######!
.______!######E#######!
.______!##############!
.______!######O#######!
.______!######N#######!
.______!######D#######!
.______!######A#######!
.______!##############!
.______!##############!
.______!##############!
._____(###############)
.•*•. UN CAJON DE LATAS $320.•*•.

.•*•. VALBULAS $40.•*•.

.•*•. MARKADORES $60.•*•.

.•*•. MOCHE PA LOS POLIS $500.•*•.

.•*•. TENER LA FIRMA DEL *aqui ponen el nombre***

.•*•. NO TIENE PRECIO.•*__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *... HoLa! ۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
۞´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞♥♥xXxXx♥b
29;
(¸.•´ (¸.•` ¤...
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-SoLo PaSo A۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
(¸.-´ (¸.-`***
۞´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞♥♥xXxXx♥b
29;
(¸.•´ (¸.•` ¤...
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-FiRmArTe۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
(¸.-´ (¸.-`***
۞´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞♥♥xXxXx♥b
29;
(¸.•´ (¸.•` ¤...
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-Te EsPeRo ۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
(¸.-´ (¸.-`***
۞´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞♥♥xXxXx♥b
29;
(¸.•´ (¸.•` ¤...
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-En Mi MeTrO ۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
(¸.-´ (¸.-`***
۞´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞♥♥xXxXx♥b
29;
(¸.•´ (¸.•` ¤.____¶____________¶¶¶____________¶
_____¶¶_________¶¶*¶¶_________¶¶
______¶¶¶¶_____¶¶*¶*¶¶_____¶¶¶¶
_______¶¶*¶¶__¶¶*¶¶¶*¶¶__¶¶*¶¶
________¶¶*¶¶¶¶*¶¶¶¶¶*¶¶¶¶*¶¶
¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶
_¶¶¶___________________________¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶***¶¶¶¶¶¶¶___¶___¶¶¶¶¶¶¶***¶¶
____¶¶*¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶*¶¶
_____¶¶*¶¶______¶¶*¶¶______¶¶*¶¶
______¶¶*¶¶____¶¶¶*¶¶¶____¶¶*¶¶
_______¶¶*¶¶__¶¶¶*¶*¶¶¶__¶¶*¶¶
________¶¶*¶¶¶¶¶*¶¶¶*¶¶¶¶¶*¶¶
_________¶¶*¶¶¶*¶¶_¶¶*¶¶¶*¶¶
__________¶¶*¶*¶¶___¶¶*¶*¶¶
_______¶___¶¶*¶¶_____¶¶*¶¶___¶
________¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶
_________¶¶*¶¶¶¶_____¶¶¶¶*¶¶
__________¶¶*¶¶¶¶___¶¶¶¶*¶¶
___________¶¶*¶¶¶¶_¶¶¶¶*¶¶
_____________¶¶*¶¶¶¶¶*¶¶
_______________¶¶*¶*¶¶
________________¶¶*¶¶
________________¶¶*¶¶
________________¶¶*¶¶
______________¶¶¶¶*¶¶¶¶
_______________¶*¶*¶*¶
________________¶*¶*¶
_________________¶*¶
__________________¶


__88888____888888___888888____88_____8__
_88_888___88888888_88888888__8888__8____
____888___888__888_888__888___88__8_____
____888___888__888_888__888_____8_______
____888___888__888_888__888____8__88____
____888___88888888_88888888___8__8888___
__8888888__888888___888888___8____88____


´´´´´´´686666
´´´´´6686666666
´´´´686666666666
´´´´666666666666
´´´´666666666666
´´´´666666666666
´´´´´8666666668
´´´´´´´66886
´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´6666
´´´´´666666668
´´66666666666666
66666666666666668
666666666666666686
6666666666666666666
´6666666666666666866
´866666666666666666666
´´666666666666666666666
´´6666666666688686666686
´´6866666666666´866666666
´´´6866666666666´666666666
´´´6666666666666´´666666666
´´´´666666666666´´´66666666
´´´´´66666666666´´´´866666
´´´´´666666666666
´´´´´´66666666666´88
´´´´´´´6666666666´´´´
´´´´´´´´666666666´´´´88
´´´´´´´´666666666´´´´´´88
´´´´´´´´666666666´´´´´´´´´
´´´´´´´´666666666´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666668´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´´´Ahi Esta
´´´´´´´´66666668´´´´´´´´´´´´´´´´´firmaDa
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´jeje!!!
´´´´´´´´6666666´´´´´´´´´´´´te espero en mi flog ..


0000______________0__________ ____________0000000000000________0000________ _________000000000000000000000000000000______ _______0000000000000000000000000000000000____ ______0000000_______________________000000___ _____000000_____________000_____________000__ ____00000_____00000000000000000____________0_ ___00000____00000_______000000000____________ __0000_____000__________________0000_________ __0000____000_______________________0________ __0000____000________________________________ __0000____0000____00000000000000000__________ __0000____000000000000000000000000___________ __0000_____00000000000_______0000____________ ___0000_____0000000__________000__________00_ ____0000______00____________000________0000__ _____0000_________________00_______0000000___ ______000000____________0000000000000000_____ _______0000000000000000000000000000000_______ ________0000000000000000000000000000_________ ___________00000000000__________00___________ _______________00___________________________________________+88
_______________+880
_______________++880
_______________++880
________________+880
________________+8880
________________++880
________________++888_____+++88
________________++8888__+++8880++88
________________+++8888+++8880++8888
_________________++888++8888+++888888++8888
_________________++88++8888++8888888++888888
_________________++++++888888888888888888_+88
__________________++++++88888888888888888_++8
__________________++++++++000888888888888+88
___________________+++++++000088888888888_88
____________________+++++++00088888888888
_____________________+++++++088888888888
_____________________+++++++088888888888
______________________+++++++8888888888
______________________+++++++0088888888
______________________++++++0088888888
______________________++++++00888888l

Amor

. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´
.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´
.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶. . . .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . ¶¶. . . . ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . .¶¶. . . . . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
. . . . . . . ¶¶. . . . .´´´´´´´´´´´´¶¶


…………………*…………………
☆……………**…………..☆
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*…..*
……************
………..*..*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
………..*………………….*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*___ç$$$ç_____________________UN____
__$$$$$$$_####______####____ANGEL_
___*$$$$$$ç####___########_____PASO
_____*$$$$$$$$$$$##########_________
_____$$$$$$$$$$$$$##########_______X
______$$$$$$$$$$$$$##########________
______$$$$$$$$$$_$$$##########__ESTE
______$$$$$$$$$$##$$$##########______
_______$$$$$$$$$_##$$###########_FLOG
______$$$$$$$$$$___$$#########_##_____
_____$_$$$$$$$$$$__$$_######_##____
___$$__$$$$$$$$$$_$$$__######____ __ MUY CHIDA
______$$$$$$$$$$__$$$___#####_____
______$$$$$$$$$___$$____####_#_____ TU PICK!!!
______$$$$$$$$$_________##_#_______
______$$$$$$$$__________##_______
_______$$$$$$___________##___ __ PASATEE...
_______$$$$$$________________ ______
_______$$$$$$$_______ _______________ BYE*BYE!!!
_______$$$$$$$$_____________________
_______$$$$$$$$___________ CUIDATE!!!
_______$$$$_$$$$____ ________
_______$$$$_$$$$______________
_______$$$___$$$$________ __
_____$$$$$_çç$$$$*AQUI SU NOMBRE*


___d88888888b_____d888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________ ________d8888b___d8888b
__d8_______________d8?_____d8_d8____8b
___8ba____________d88________________8a
____`8da___________8b________________d8
______`Y8b__________d8_____________ad8
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da______ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?


´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶C¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶&¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶I¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

´´´IMSIMS´´´´´´IMSIMS´´
´´IMSIMSIMSI´´MSIMSIM ´´
´IMSIMSIMSIMSIM´´´´IMS´´
IMSIMSIMSIMSIMSIM´´´´IMS ´´
IMSIMSIMSIMSIMSIMSI´´MCRM ´´
MSIMSIMSIMSIMSIMSI´IMSI ´´´
´MSIMSIMSIMSIMSIMSIMSI ´´
´´´MSIMSIMSIMSIMSIMSI ´´
´´´´´MSIMSIMSIMSIMS´
´´´´´´´MSIMSIMSIM´
´´´´´´´´´IMSIMS´
´´´´´´´´´´´IMS ´


****************************************************
*__________0000000000___________000000000__________*
*________00000000000000_______0000000000000________*
*______000000000000000000__0000000000oooooooo______*
*____000000000000000000000000000000000000000000____*
*___0000000000000000000000000000000_________0000___*
*__0000000000000000000000000000000000________0000__*
*__0000000000000000000000000000000000000_____0000__*
*_0000000000000000000000000000000000000000___00000_*
*_00000000000000000000000000000000000000000_000000_*
*_000000000000000000000000000000000000000000000000_*
*_000000000000000000000000000000000000000000000000_*
*__0000000000000000000000000000000000000000000000__*
*___00000000000000000000000000000000000000000000___*
*_____0000000000000000000000000000000000000000_____*
*_______000000000000000000000000000000000000_______*
*__________000000000000000000000000000000__________*
*_____________0000000000000000000000000____________*
*_______________00000000000000000000_______________*
*__________________000000000000000_________________*
*____________________0000000000____________________*
*______________________000000______________________*
*_______________________0000_______________________*
*________________________00________________________*
****************************************************


88888888888
____888
____888
____888______.d88b.
____888_____d8P__Y8b
____888_____88888888
____888_____Y8b.
____888______"Y8888888______d8b___________________________888
888______Y8P___________________________888
888____________________________________888
888__888_888__.d88b.__888D888__.d88b.____888
888_.88P_888_d8P__Y8b_888P"___d88""88b___888
888888K__888_88888888_888____888__888__Y8P
888_"88b_888_Y8b.______888____Y88..88P___
888__888_888__"Y8888___888____."Y88P______8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________888888888________________
____________888888__________________
_____________888____________________
______________8___________________


...........* ...*
........*..lovel...*
.....*..lovelovelo...*
...*..lovelovelove....*
..*.lovelovelovelove...*................*....*
.*..lovelovelovelovelo...*.........*..lovel....*
*..lovelovelovelovelove...*....*...lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove...*....*...lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove...*..*...lovelovelo...*
..*...lovelovelovelovelove..*...lovelovelo...*
...*....lovelovelolovelovelovelovelovelo...*
.....*....lovelovelovelovelovelovelov...*
........*....lovelovelovelovelovelo...*
...........*....lovelovelovelove...*
...............*...lovelovelo....*
..................*..lovelo...*
.....................*.....*
......................*..*
.......................*

___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____________¦¦¦
_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦________¦¦¦¦¦¦¦¦
_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_______¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
__________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
____________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_____________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
______________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_______________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
________________¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_________________¦¦¦¦¦¦
__________________¦¦¦¦
___________________¦¦88888888888

____888

____888______.d88b.

____888_____d8P__Y8b

____888_____88888888

____888_____Y8b.

____888______”Y8888

888____88
888___88__d8b
888 _888__8888____.d88b____d8888b___ d888b__
888888____98P___d8P__Y8b._888P____d88___88b
888 _888________88888888__888____888_____888
888 __88__888___Y8b..______888____888_____888_
888 ___88_888___ Y8b.______888_____988___88P__
888 ____88888____Y88888___888_______9888P___
___11111____d0000b_______d0000b_______d0000b...... ......
.:oOOOOo:. .:oOOOOo:.
.:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
.:oO: 'Oo:oO' :Oo:.
:oO: 'o' :Oo:
:oO: :Oo:
':oO: :Oo:'
':oO: B E :Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
'oO:Oo'
...... 'oOo' ......
.:oOOOOo:.'o'.:oOOOOo:.
.:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
.:oO: 'Oo:oO' :Oo:.
:oO: 'o' :Oo:
:oO: :Oo:
':oO: :Oo:'
':oO: M Y :Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
'oO:Oo'
...... 'oOo' ......
.:oOOOOo:.'o'.:oOOOOo:.
.:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
.:oO: 'Oo:oO' :Oo:.
:oO: 'o' :Oo:
:oO: :Oo:
':oO: V A L E N T I N E :Oo:'
':oO: :Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
':oO. .Oo:'
'oO:Oo'
'oOo'
'o'.o##o. .o##o.
######o.o######
###############
.o88o. .o88o##########'
888888o.o888888########'
888888888888888######'
'8888888888888'#####&o. .o&&o.
'88888888888' '#&&&&&o.o&&&&&&
'8888888' &&&&&&&&&&&&&&&
'88888' '&&&&&&&&&&&&&'
'8' '&&&&&&&&&&&'
H A P P Y '&&&&&&&'
v a l e n t i n e'&&&&&'
D A Y '&'oo
oo @@@@@@@@: @@@@@@@@!
o@@@@!!!!;;;;@ @@.......:;!@
'O@@!!!;;;;;;;;@ @.......: ;!@
@@@!!!!;;::::::.@@........: ;!@
@@!!!!;;:::::..............: ;!@
@@@!!!;::::::..............: ;!@
@@!!;;::::::.............: ;!@
@@!;;::::::......oo.....::::!@
@!!;::::::........oo..:::@
!!!;:::::..........oo@
!!;:::::.......@ oo *
;;::::.....@ oo ***
:::..@ ooo*##
::. _##ooo###
: **##########
,¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,     
¹i|¡,¡|i¹.   ¹i|¡,¡|i¹   

   |^^^^^^^^^^^^ || ||\__
   | ♥.BESAZOS.♥ |||||__| |'""\\__
   |__....._____ | ||"__|__|_||_]
    "(@)"(@)"""""""""(@)""(@)"
  _ _ __ __ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __
  _ _ __ __ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __

  ,¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,  
  ¹i|¡,¡|i¹.   ¹i|¡,¡|i¹  
 
  ♥ ENTREGA EFICAZ DE BESOS DE CHARLY....... ♥
______________*___________*_________________
_____________888_________888________________
____________88888_______88888_______________
_______88___88888_______88888____88_________
________88888888888888888888888888__________
_________888888888888888888888888___________
__________8888888888888888888888____________
___________88888888888888888888_____________
_______888888888__________888888888888______
_______888______888_____888________888______
______888_________8888888___________888_____
_____888____________888______________888____
_____888_____________8_______________888____
_____888_____________________________888____
______888___________________________888_____
_______888_________________________888______
________888_______________________888_______
_________888_____________________888________
__________888___________________888_________
___________888________________888___________
______________888__________888______________
________________8888___8888_________________
___________________88888____________________
____________________888_____________________
_____________________8______________________

Estrellas

´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .* .*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶¶¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**..**.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶*..**.*.**
´´´´´´´´´´´´¶¶*.*.**.*

*.*.*.*._/\_*.*Wo0o0o0o0lA
* . + . *. )_"( . * . + * . +. + . * . + . *
* . _/\_ * + . .*.*.*zPeRo
. * )_"(
+ . * . * . * Ke ZtEz mUi BiEn
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . *
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . *
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * )_"(.. zPeRo
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . *
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . + . Ke tE PaSeS
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * )_"(p0or my
+ . * . * . *
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . FlOg
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . + .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* KuiDaTe
. * )_"(
+ . * . * . * bYe !!!!
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . * . * .
* . * . + . * ),"_( . * . + * . +. + bye
* . _/\_ * + . .*.*.*.*
. * )_"(....
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * .
* . * . + . * )," ( . * . + * . +. + . * . + . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .bII3
. * )," ( AyOz !!!


______woOlla!
____________0000_______KoMo StAs?
___________000000____SpErO qUe SuPeR
__________00000000______SoLo PaSaBa A dEjAr
________000000000000________mI
00000000000000000000000000000__HuElLiTa…
__0000000000_000_0000000000__StA mUii lInDoO
____00000000_000_00000000___Tu mEtRo
______000000_000_000000___M eNkAnTa Tu PiK
_______00000_000_00000___!!!!!!!
_______000000000000000_____WuEnO pS iA mE vOy
______00000000000000000_______gRaX X PaSaR
_____000000000_000000000__________te KiErO
____0000000_______0000000_________oKiS
___000000___________000000________No olVIdEs Voz
__000___________________000____pasar por mi metro★ H
_★ O
__★ L
___★ A
____★
_____★ P
____★ A
___★ S
__★ E
_★
★ A
_★
__★ D
___★ E
____★ J
_____★ A
____★ R
___★ T
__★ E
_★
★ M
_★ I
__★
___★ F
____★ I
_____★ R
____★ M
___★ A
__★
_★ E
__★ S
___★ P
____★ E
_____★ R
____★ O
___★
__★ L
_★ A

_★ T
__★ U
___★ Y
____★ A
______★
_____★ E
____★ N
___★
__★ M
_★ I

_★ M
__★ E
___★ T
____★ R
_____★ O
____★
___★ B
__★ A
_★ Y
____________O_______ *. *. *. *.
___________.OO.__________ *. *. *.
___________.OOO.____________.O. * . * .
___________.OOOO.______-.OOO. * . *
___________.OOOOO._-.OOOO. * . *
__________.OOOOOOOOOOO. * . * .
______-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * .
_____-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
__________.OOOOOOOOOOO. * . * .
___________.OOOOO._-.OOOO. * . * .
___________.OOOO.______-.OOO. * . * .
___________.OOO.____________.O. * . * .
___________.OO.__________*. *. *. *. *.
___________.O._________ *. *. *. * .*

Flores

¨¨¨¨..¨¨¨8"=,,88,¨¨¨_.
¨¨¨¨¨8""=""8'¨¨"88a88'
..¨.;88m¨a8¨¨¨,8""¨"8
¨"8"'¨¨"88"¨¨A"¨¨¨¨¨8;
¨¨¨"8,¨¨"8¨¨¨8¨¨¨¨¨¨¨"8,
¨¨¨¨"8¨¨¨8,¨¨8,¨¨¨¨¨¨¨"8
¨¨¨¨¨8,¨¨"8,¨"8,¨¨¨¨___8,
¨¨¨¨¨"8,¨¨"8,¨"8mm""""""8m.
¨¨¨¨¨¨"8,am888i"'¨¨¨,mm"
¨¨¨¨¨¨,8"¨¨_8"¨¨.m888"
¨¨¨¨¨,88P"""""I888888
¨¨¨¨¨"'¨¨¨¨¨¨¨¨¨"I888
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨"I8
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨I8_
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨,mmeem.m""i,¨I8""¨¨,mmmmm,'.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨m""¨¨¨¨.¨"8.8 I8¨¨,8"¨¨¨.¨¨"88
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i8¨¨.¨'¨¨,mi""8I8¨,8¨.¨'¨¨,8"
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨88.'¨,mm""¨¨¨¨"8I88"m,,mm'"
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨"I8¨¨¨"
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18


___(\ï/)
___(/l\)
__¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
__(¸.•´ (¸.•´ .•´
____________...........
_________.....000000000…..
_______.....000000000000000…..
____.....000000000000000000000…..
___.....00000000000000000000000…..
__.....0000000000000000000000000…..
__.....0000000000000000000000000…..
__.....0000000000000000000000000…..
__________.....S000000…..
__________.....A000000…..
__________.....L000000…..
__________.....U000000…..
__________.....D000000…..
__________.....O0000000…..
__________.....S00000000....


__________ _______$$$$$__________________
__________________$$$$$__________________
__$$______________$$$$$____________$$____
___$$$____________$$$$$___________$$$____
____$$$$$_________$$$$$________$$$$$_____
_____$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$______
_______$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$________
__________$$$$$____$$$___$$$$$___________
_$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$_
_____$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$_____
_________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$_________
________________$$$_$_$$$________________
____________$$$$$___$___$$$$$____________
___________$________$________$___________
____________________$__________________


................/ \......una flor para...
............. / .\. \.....alegrar tu dia...
........... / . . \ ..\ ... para perfumar
......... / . . . `\ ..\ . tu alma...
........ |. . . . . |. ..| . y llenar...
......... \ . . . ./ . ./ .. tu corazon...
........... `=(\ /.=` ..de Amor...
............. `-;`.-' .....Para alegrarte...
................-||_"....ati el alma….
................ || _.-'| .Una flor para
............. ,_|| \_,/ ..mostrar un mundo
........ , ..... \|| .' .....pleno de Amor,
....... |\ |\ ,. ||/ ......Felicidad,
.... ,..\` | /|.,|Y\, ....Amistad,
..... '-...'-._..\||/ ......Cariño
......... _.-`Y| amor y Paz!
.............. ,_|| .......Una flor para
................ \||....... desear
................. || .......con sinceridad...
................. || ..que te encuentres muy bien
................. ||........y que dios te bendiga
................. ||........ y te cuide y q tengas un lindo inicio …
................. ||............... de semana atte ♥SU NOMBRE AQUI♥…
………………..l l………………..bye


. . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . . . . . . . *** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . .****.*. . . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *


----------------------$
----------------------$$
----------------------$$
-------$--------------$$
--------$------------$$$
--------$$-----------$$$-------------$
--------$$$---------$$$$----------$$
---------$$$--------$$$$--------$$$
----------$$$-------$$$$------$$$$
----------$$$$------$$$$-----$$$$
-----------$$$$-----$$$$---$$$$
------------$$$$----$$$$--$$$$
---$---------$$$$--$$$$-$$$$--------$
----$$$-------$$$--$$$-$$$$-------$$
------$$$$----$$$-$$$-$$$------$$$
-------$$$$$$--$$--$$-$$----$$$$
----------$$$$$$-$--$$-$--$$$$$
-------------$$$$$-$-$-$-$$$$$
------------------$$$-$--$$$$
-------------$$$$$--$$--$$$
----------$$$$$---$$$----$$$$
--------$$-------$$$-$------$$$$
-----------------$$----$-----------$$
----------------$-------$
-------------------------$
--------------------------$


___________@@@@@@@___________@@@@_
__________@@@@@@@@_________@@@@@@
________@@@________@@_____@@______@@
________@@___________@@__@@________@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@______________________@@
____@@@@@@______@@@@@______________@@@
__@@@@@@@@@____@@@@@@@@__________@@@
__@@___________@@@@@@@@@@______________@@
_@@____________@@@@@@@@@@@______________@@
_@@_____________@@@@@@@@@@______________@@
_@@@_____________@@@@@@@@______________@@@
__@@@@_____________@@@@@_____________@@@@
____@@@@@@_______________________@@@@@@
_________@@_____________________@@
________@@__________@@@@________@@@
________@@@_______@@___@@_______@@@
_________@@@_____@@______@@_____@@@
__________@@@@@@@_________@@@@@
___________@@@@@___________@@@@
___________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@

Comentarios

***Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
**********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
***Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
**Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
**Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
***Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
**********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
********Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
******Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
*****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
****Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
***Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices
**Te Firmo..Me Firmas..Todos Felices


_¶¶¶_____¶___________¶¶________¶¶_______¶¶_ ¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶_______¶¶¶¶_____¶¶¶_ ¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶_ ¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶_ ¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶_¶¶______¶¶_¶¶¶____¶¶__ ¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶__ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶__ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___ ¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶_¶¶____¶¶¶___¶¶¶_______ ¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶___ ¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶___ ¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶________¶¶¶_______________ Pasaba por aquí para dejarte ¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶ ¶¶______¶¶__¶¶__¶¶______¶¶___¶¶___¶______¶¶ ¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶___¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶ ____¶¶__¶¶__¶¶__¶¶______¶¶___¶¶___¶__¶¶____ ¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶ mi firma¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶
¶¶______¶¶__¶¶__¶¶______¶¶___¶¶___¶______¶¶
¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶___¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
____¶¶__¶¶__¶¶__¶¶______¶¶___¶¶___¶__¶¶____
¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶


```````````````\\\///// ´´´´´´´´´´´´
``````````````/`_``_`\ ´´´´´´´´´´
`````````````(|`(.)`(.)`|) ´´´´´´´´´´
_________.OOOo_ (`)_ _oOOO.__________
|``````````````````````````````````´´|
|´´´´´Hola, Hola me encuentro´´´´´´´´´´´|
|´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´``````````l
l´´´´´en tu metro...dejandote´´´´´´´´´´´`|
|´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´|
|´´´muchos saludos, y mi comprobante´´```|
|´´´´´´´´``´´``´´``´``´´``´´``´´``´´`l
L´´```de ke pase por aqui´´´´´´´´´´´´´`´|
|´´´´´´´´´`````´´´´´````´´´´````´´´´´l
L´´´´´y deseandote un bonito dia!´´´´´´´´´|
|´´´´´´´´´´´´*´´´´´´*´´´´´´´´´´´´´´´´
l´´´´´´´pasa por mi flog´````````````````l
|________oooO________________________|
``````` `(```)````````Oooo```````````
``````````\`(`````````(```) `````````
```````````\_)`````````) /````````````
``````````````````````(_/


_¶¶¶_____¶___________¶¶________¶¶_______¶¶_
¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶_______¶¶¶¶_____¶¶¶_
¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶_
¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶_
¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶_¶¶______¶¶_¶¶¶____¶¶__
¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶__
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶__
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___
¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶_¶¶____¶¶¶___¶¶¶_______
¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶___
¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶___
¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶________¶¶¶_______________


__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-beziitozz ۩*...* ¸.•`¨::..۞


ooooooooooooooooooooooooooø¶¶¶$7´´WooolaxxX
ooooooooooooooooooooooooo$¶¶¢7o¶¶¶´´
oooooooooooooooooooooooo¶¶7´´´´´´¶¶7´´PaSo
oooooooooooooooooooooooø¶o´´´´´´´7¶$´´
ooooooooooooooooooooooo¢¶¢´´´´´´´¶¶7´´
ooooooooooooooooooooooo7¶¶¶7777ø¶¶7´´CoORi
endo
oooooooooooooooooooooooooo¶¶¶¶¶¶o´´´ X tU
oooooooooooooooooooooooo7$¶¢´´´´´´ metroFlog
ooooooooooooooooooooooooø¶¢´´´
ooooooooooooooooø$¶¶¶¶¶¶¶¶´´
ooooooooooo¢¶¶¶¶¶¶¶¶$¢¶¶¶¶´´´´ linda
oooooooooo$¶¶¢¢o77777$¶77¶7´´
oooooooo7ø¶¶777ooo7o¶¶7´7¶o´´´´ pick
oooooo¢$¶¶¶77ooooo$¶¶´´´7¶¢´´´´´´´7$¢7´
ooooo$¶¶¢o¶¶¢ooo¢¶¶7´´´´´¶¶´´´´´´7¶¶¶¶¶ bueno
oooo$¶o´´´´¶¶7ø¶¶o´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
oooo¢¶ø´´´¶¶¢¢¶¶¶ø77´´´´´´´oø¶¶¶$¶¶´´´¶$ ahora si
oooo7¢¶¶¶¶¶¢7¶¶´´¢¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´7¶¶¶¶$´
ooooooo¢¢o77¢¶¢´´´´´´o¶¶¶¶¶´´´´´´´ya me voy
ooooooooooo7¶¶´´´´´´´´´´¶¶7´´´´
oo$¶¶¶oooo7$¶o´´´´´´´´´¶¶´´´´´´te cuidas
o$¶77¶¶ooo¶¶ø´´´´´´´´´¶¶´´´´´
o¶$´´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´7¶¶¶77´´´´´by3!!!
¶¶´´´$¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¢¢¶¶¶¶7´´
¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´ø¶$´´´´´´´¶¶´´by3
¶7´7¶o´´´´´´´´´´´¶¶¶o7´´77¶¶´´´
´¢¶ø¶o´´´´´´´´´´´´´´7¢øøøø¢7´´´´´


´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶´´DISCULPA
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶´´POR PASAR
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶´´POR TU LOG
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´ES QUE
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ "ME PARECIO VER
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ UNA LINDA FOTITO " ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶SI,SI ES UNA LINDA FOTITO
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ PERO MUYYYY LINDA!!!!!
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ MUACKSSSS
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶SI PUEDES PASA
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶POR MI LOG
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶BESITOS
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ '´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶


__$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ª
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,_*$$$$**zule**$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___
_*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,
*.°h0la!!
ºaki
...°paso
....Oa dejar
.......°o O ° Omi
.................°huellit@
.............. °xid@ pick
............. Om voy
.............o....o°ocuidat muxo
.................O....°te
............o°°O.....ospero
...........O..........Ox el mio
............° o o o Obye
......................★
...................★ya taz
...............★en effs
...........★z¡¡ q z¡¡
........★
....★
.★
*♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥@@ ......... ღ* ÖölaZz **
....@(';')@........ ღ* CÖömÖö staZz???*
0==/--\==0...... ღ* Ya sé!*
...../___\........ ღ* Zuper Biien*
....._| |_....... ღ* Y esÖó me da gustÖó.*

..... @@ ......... ღ* Te dejÖö*
....@(';')@........ ღ* Ya sabes..*
0==/--\==0...... ღ* SaludÖös*
...../___\........ ღ* BexÖöx y*
....._| |_....... ღ* AbraxÖös..!*

..... @@ ......... ღ* k tengas*
....@(';')@........ ღ* muii*
0==/--\==0...... ღ* bÖöniitÖö diia.*
...../___\........ ღ* Cuiidate*
....._| |_....... ღ* MuxitÖöp..!*

..... @@ ......... ღ* EsperÖö..*
....@(';')@........ ღ* Ya sabeZz???*
0==/--\==0...... ღ* tu fiirmita!!*
...../___\........ ღ* Siin falta eh.jejeje!*
....._| |_....... ღ*bye!!!!!
.....................................@@@


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´¶¶´
´´´¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´¶¶´
´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´¶¶´
´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´

´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´¶¶´´´¶¶´´´
´´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´
´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´

´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶´
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶

´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´´¶
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶¶´´¶
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶¶´´¶
´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶


____________________________NNNNNN________
______________________________NNNNN>______
________________________________NNNNN_____
_________________________________NNNN_____
___________________________________N__NNN_
_______________________________N]____NNNNN
____________________________NNNNNNN___ANN_
__________________________NNNNNNNNNNNN____
__________________________NNN___NNNNNNN___
_________________NN_______NNNNN_NN_NNN____
________________NNNNN______NNNNNNN________
_________________NNNNNNN____NNNNNN________
___________________NNNNNNN_____NNN________
_____________________NNNNNNNNN____________
_______________________QNNNNNNN___________
________________NNNNNN____NNNN____________
_______________NNNNNNNNN_______Espero_____
______________NN____NNNNN____Q Estes______
______________NNN_____NNN___MuY bien______
______________NNNNNNNNNN__________________
_______________NNNNNNNNN___Bueno__________
_NN_____NNNNNN__NNNNN______UN_____________
_NNNN___NNNNNNNN__________________________
_NNNNNNNN__NNNNNNN_____BESOTE_____________
___NNNNNNN____NNNN_____ CUIDATE__________
_____NNNNNNN____NN____MUCHO !:P:P_________
_______FNNNNNNN_____PASA X mi Metro_______
__________NNNN____________Bye_____________
* . * . + HolIs! * . * . * .

* . _/\_ * + Ojala ke esTes Biem… .*.*.*.* .

. * ),”( + * *

________0000______ =D ________

______0000________________________

____00000_________________________

___00000______ Toy pasando_________

__000000________por aqui___________

_0000000_________para dejarte______

_0000000______un saludito!*!*!_______

_0000__00__________________________

_0000__00000000___________________

_000000000000_____________________

__0000000000____________________ 0_

___0000_000000_________________00_

____00000_______0____________000__

______000000__00000______000000___

________000000000000000000000_____

__________00000000000000000_______

______________000000000___________

+ . * . * . * PasaTTe Por mi flOG!

+ . * . * . + _/\_. * . *!. Espero que te pases .. + . * . * . *☆  ☆

...  ★┊
☆┊  øla !!!!! ☆
┊ ┊  ★ kOmO Taz ☆
┊  ☆ ┊ toy de pαsαditα ★
★ tє dєjO mi firmiita ┊ ☆┊  
☆ ┊spero k ┊ ☆
.y m regresed la firma┊ ★ ★
☆ ┊ pazat x mi mtro☆┊
┊  ★ kdt mucho!!! ☆
☆┊  y mui linda tu piik!!;) ★
*.°
º
...°
....O
.......°o O ° O
.................° by: •○♥Tu nombre!♥○•
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o☆  
____________*.*.*.*___________
____________*.*.*.*___________
´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *...
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ *...
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ *...
´´¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ *...
´´¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶ *...
´´¶¶¶¶¶¶__¶___¶¶___¶¶ ´¶¶¶¶¶ *...
´´´¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶ *...
´´´´´¶¶¶__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶ *...
´´´´´´´¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶ *...
´´´´´´´´¶¶___¶¶___¶¶¶ *...
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ *...
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ *...
´´´´´´´´´´´´´¶¶
______(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
___..::¨`•.¸ *.......................*))*!...* ¸.•`¨::..
_____.(¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*•.¸).*´
Hi!!!!!!
10% █▒▒▒▒▒&
firmando...

20% ██▒▒▒▒&
espera....

30% ███▒▒▒&
progresando...

40% ████▒▒&
un momento...

50% █████▒&
espera un poquito mas..

60% ██████&
casi...

70% ██████&
ya casi...

80% ██████&
casi, casi...

90% ██████&
espera sólo un segundo!!!!!!!!!

100% 100% listOo¡¡¡**

█████ Firma completada!!.
T spero en mi mtro

T cuidas

Xoxo